Futura Kvalitet

 Kvalitet for framtidaKvalitet i landbruket

Futura Kvalitet tilbyr oppbygning, vedlikehold og revisjon av kvalitetssystemer for gårdsbruk, matforedlingsbedrifter og kraftfôrvirksomheter. Videre tilbys konsulentbistand for etablering av nytt kvalitetssystem.

 Gårdsbruk/matråvarer

Etablering av kvalitestssystem som oppfyller kravene i KSL-standarden.

Les mer..

 Næringsmidler/matproduksjon

Oppbygning, tilpasning og revisjon av kvalitestssystem for næringsmiddelbedrifter.

Les mer..

 Rådgivning og  konsulentvirksomhet

Opplæring og kurs i kvalitetssikring. Etablering av kvalitetssystem tilpasset bedriftens aktiviteter.

Les mer..

 Kornmottak/Kraftfôrvirksomheter

Rådgivning, oppbygning og intern revisjon av bedriftens kvalitetssystem.

Les mer..